Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Espoossa – jotta Espoo olisi kaikille parempi paikka

Kuntavaalit pidetään 13.6.

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.

VIHREÄN, VÄLITTÄVÄN JA VETOVOIMAISEN ESPOON PUOLESTA

Olen ehdolla kuntavaaleissa Espoossa, koska haluan vaikuttaa päätöksentekoon niin, että lapset, nuoret ja perheet voivat paremmin, että eriarvoisuuskehitys kääntyy yhteiseksi hyväksi ja että kaikista kuntalaisista pidetään huolta. Haluan tukea pienyrittäjyyttä ja tehdä töitä sen eteen, että ihmisiä kannustetaan ja autetaan työllistymään. Haluan varmistaa, että ikäihmisistä pidetään huolta ja että mielenterveyspalveluja on riittävästi saatavilla. Nuorten syrjäytymisen torjumiseksi on tehtävä kaikki voitava. Koulukiusaaminen pitää saada kuriin. Keinoja on.

Olen lähipalvelujen kannattaja. Kunnan peruspalvelut pitäisi olla kohtuullisen matkan päässä jokaisesta kuntalaisesta. Pidetään asuinalueet elävinä ja yhteisöllisinä. On tärkeää huolehtia, että kuntalaisille tarjotaan riittävät ja laadukkaat terveydenhuoltopalvelut. Lääkärin vastaanotolle pitää päästä kohtuullisessa ajassa. Huumeongelmaan pitää tarttua määrätietoisesti ja varhaisessa vaiheessa. Korona-aikana ruokajonot ovat pidentyneet. Yhä useampi joutuu turvautumaan ruoka-apuun. Tämä on ongelma, joka pitää nähdä ja johon pitää pystyä puuttumaan. Ruoka-aputoimijoita on autettava auttamaan. Vähäosaisista on pidettävä huolta. Minun Espooni välittää.

Minulle on tärkeää, että asuinympäristö on viihtyisä ja vihreä. Hoidettuja ulkoilumaastoja, luontoa ja kauniita puistoja pitää olla riittävästi ja lähellä jokaista kuntalaista. Espoossa on viime vuosina rakennettu aivan liikaa korkeita kerrostaloalueita. Espoon vetovoima uhkaa hukkua kerrostaloviidakkoon. En vastusta kerrostaloja, sillä olen itsekin asunut niissä ison osan elämästäni, mutta ihmisillä pitää olla vaihtoehtoja. Kaavoituksessa on otettava paremmin huomioon ihmisten toiveet ja tarpeet. Tarvitaan monipuolisesti erilaisia asumismuotoja hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Myös kierrättämiseen tulisi panostaa enemmän. Kierrättämisestä pitäisi tehdä helppoa niin, että kierrätyspisteitä olisi kaikissa kaupunginosissa.

Espoo tarvitsee maahanmuuttajia, mutta maahanmuuttoon liittyvät ongelmat on myös tunnustettava ja niihin on etsittävä ratkaisuja. Maahanmuuttajat pitäisi saada integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan suomalaisten arvoja noudattaen ja kunnioittaen.

Vastuullinen taloudenhoito varmistaa sen, että Espoolla on tulevaisuudessakin mahdollisuus pitää hyvää huolta kuntalaisistaan ja tarjota Suomen parhaat kuntapalvelut. Ihminen ennen rakenteita!

 • Pelimerkkejä perheille
 • Toimenpiteitä syrjäytymisen torjumiseksi
 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja
 • Polkuja nuorille työelämään ja koulutukseen
 • Kohtuuhintaisia asuntoja
 • Työtä kaikille yrittäjyyttä tukien
 • Viihtyisä asuinympäristö on jokaisen oikeus
 • Pidetään hyvää huolta ikäihmisistä

Viimeisimmät artikkelit

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinta kohtelee nuoria eriarvoisesti

Moni nuori haluaa korottaa keskiasteen arvosanojaan, jotta mahdollisuudet päästä jatko-opintoihin todistusvalinnan perusteella olisivat paremmat. 

Ylioppilaiden kannattaakin korottaa arvosanojaan, sillä korotetut arvosanat otetaan huomioon yhteishaussa. Myös ammatillisten tutkintojen arvosanoja voi korottaa, mutta  se on turhaa, sillä korotuksia ei huomioida yhteishaussa. Hämmentävää.

Miten nuoret voivat olla näin eriarvoisessa asemassa Suomessa?

Otin yhteyttä pariinkin ammattikorkeakouluun ja kysyin, pitääkö tämä paikkansa. Kyllä pitää.

Ongelma on kuulemma tietojärjestelmissä, minkä vuoksi ammatillisten arvosanojen korotuskirjauksia ei voida tehdä KOSKI-palveluun, josta arvosanat poimitaan. Opetushallituksen antama ohjeistus hakijoille on tällä hetkellä se, ettei ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja voida huomioida todistusvalinnoissa. Asiaan kuulemma etsitään ratkaisua.

Mitä sanoo yhdenvertaisuuslaki? Eikö kaikkia pitäisi kohdella yhdenvertaisesti? ”Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi”, sanotaan yhdenvertaisuuslain 2. luvun pykälässä 6.

Haluaisin kuulla, miten opetushallitus perustelee tällaista eriarvoistavaa toimintaa. Ylioppilaiden ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuvien pitäisi olla samalla viivalla jatko-opintoihin haettaessa. Eikö se riitä, että ammatilliselta puolelta tulevien valintakiintiö on monissa oppilaitoksissa selvästi pienempi kuin ylioppilailla.

Mielipidekirjoitus, jota ei ole julkaistu

 1. Nuorisotyöttömyys ja mielenterveysongelmat kasvaneet rajusti – Nyt tarvitaan järeitä toimia nuorten hyväksi Leave a reply
 2. Moni ongelma väistyisi, jos koulukiusaaminen saataisiin vähenemään Leave a reply
 3. Ikäsyrjintä on isoin este yli 50-vuotiaiden työllistämisessä Leave a reply
 4. Suomalaisten ylipaino on merkittävä kansantaloudellinen ongelma, johon pitäisi uskaltaa tarttua Leave a reply
 5. Maailma pelastuu, kun lapsia ei hankita. Niinkö? Leave a reply
 6. Translaki ja sukupuolihämmennys Leave a reply
 7. Suomi tarvitsee ilmastohysterian sijasta järkeviä ilmastotekoja Leave a reply
 8. Koulutusuudistukset ovat lisänneet syrjäytymisriskiä Leave a reply
 9. Ensikertalaiskiintiö rankaisee vääristä valinnoista – ja se ei ole oikein Leave a reply