Ehdolla kirkolliskokoukseen (60) ja hiippakuntavaltuustoon (40)

Sydäntä ymmärtää, kykyä ajatella ja rohkeutta sanoa

Olen ehdolla kirkolliskokoukseen (numero 60), koska siellä päätetään kirkon isoista suuntaviivoista. Haluan olla rakentamassa kirkkoa, joka on uskollinen tehtävälleen julistaa evankeliumia. Tärkeää on myös, että kirkko viestii Jumalan rakkaudesta ja että siellä on tilaa kaikenlaisille ihmisille. Seurakuntani on Tapiolan seurakunta Espoon hiippakunnassa.

Olen myös ehdolla hiippakuntavaltuustoon numerolla 40.

Vuosien varrella olen ollut mukana hyvin monenlaisissa vapaaehtoistehtävissä seurakunnassa. Seurakuntaneuvostossa toimin kaksi kautta vuosina 2006-2014. Hiippakuntavaltuustossa olin kauden 2012-2015. Lisäksi olen ollut vapaaehtoisena monissa kristillisissä järjestöissä ja yhdistyksissä. Parisuhdetyötä olemme puolisoni kanssa tehneet jo 15 vuotta. Lisäksi työni uutisverkkosivusto seurakuntalainen.fi:n päätoimittajana on tarjonnut minulle näköalapaikan kirkolliseen kenttään, jota olen usean vuoden ajan seurannut aktiivisesti.

Rakkauden kaksoiskäskyyn tiivistyy mielestäni seurakunnan ydin: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22:37,39)

  • Jeesus on tärkein. Evankeliumin julistaminen sekä lähellä että kaukana oleville – siinä on seurakunnan ydintehtävä. Kristittyjen, sinun ja minun, tehtävä on kertoa ihmisille, että Jeesus pelastaa. Sanomasta ei saa tinkiä, mutta keinojen pitää olla tätä päivää. Nykyaikaisia ja tavoittavia keinoja pitää ennakkoluulottomasti kehittää ja kokeilla. Seurakunnan olisi tärkeää aktiivisesti tehdä tavoittavaa työtä ja toimia siellä, missä ihmsiet ovat.
  • Avioliitto- ja perhetyö. Kun parisuhde ja perhe voivat hyvin, yhteiskuntakin voi hyvin. Perhe on suojayksikkö, joka parhaimmillaan välittää Jumalan rakkautta jäsenilleen. Tukea ja välittämistä tarvitaan. Seurakunnan tulee auttaa ja tukea erilaisia perheitä.
  • Rukous on rakasta. Rukous on etuoikeus ja välttämättömyys seurakunnan työssä ja koko elämässä.
  • Raamattu tutuksi seurakuntalaisille. Ilman Sanaa on mahdotonta kasvaa uskossa ja Jumalan tuntemisessa.
  • Kristillinen auttamistyö. Seurakunta on parhaimmillaan rakkaudellinen yhteisö, jossa jokainen voi kokea olevansa arvostettu ja rakastettu omana itsenään. Eri tavoin vähäosaisista pidetään huolta.
  • Kristittyjen yhteyttä yli rajojen tulisi vaalia.
  • Vapaaehtoisille pitäisi antaa enemmän mahdollisuuksia toimia seurakunnassa.
  • Kirkossa tulee vaalia kunnioittavaa keskustelukulttuuria eri tavoin ajattelevien kesken.

Perhe: Puoliso ja kolme lasta

Ammatti: KTM, päätoimittaja ja yrittäjä

Harrastukset:  Harrastan ryhmäliikuntaa kuntosalilla, pianonsoittoa, politiikkaa, valokuvausta ja käsitöitä. Lisäksi teemme yhdessä puolisoni kanssa avioliittotyötä vapaa-aikanamme.

MIKSI OLET ASETTUNUT EHDOLLE KIRKOLLISKOKOUSVAALIIN?

Olen ehdolla kirkolliskokoukseen, koska siellä päätetään kirkon isoista suuntaviivoista. Haluan olla rakentamassa kirkkoa, joka on uskollinen ydinsanomalleen ja samalla elää tässä ajassa. Kirkon tulisi olla kristillisen sanoman marinoima, eikä ihmisten toiveiden ja mielipiteiden mukaan muuttuva. Kirkon tulisi muuttaa yhteiskuntaa, eikä yhteiskunnan kirkkoa.

MINKÄ ASIAN HALUAT KIRKOSSA MUUTTUVAN SEURAAVAN NELJÄN VUODEN AIKANA, JA MITEN SE SAADAAN AIKAISEKSI?

Haluan tehdä työtä sen eteen, että ihmisiä tavoittavilla jumalanpalvelusyhteisöillä olisi parhaat mahdolliset toimintaedellytykset kirkon sisällä. Samalla haluan huolehtia siitä, ettei kirkossa tehdä päätöksiä, jotka ovat selkeästi Raamatun vastaisia. Toivon lisäksi, että kirkossa evankelioinnin ja lähetystyön merkitys kasvaisi nykyisestä. Haluan myös omalta osaltani edistää erilaisia mielipiteitä kunnioittavaa ja kuuntelevaa keskustelukulttuuria. Jyrkkä vastakkainasettelu ei ole kenenkään etu.