Vaalit

Kuntavaalit 2021

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntaan tarvitaan uusia, tavallisten ihmisten arkea ymmärtäviä kansanedustajia. Yhteiskunnan epäkohtiin täytyy puuttua – tulevaisuus tehdään nyt.

Perhe ja parisuhde ovat minulle tärkeitä teemoja. Perheitä on monenlaisia ja perheiden hyvinvointi on yhteiskunnan perusta. Yhteiskunta voi monin tavoin tukea perheitä – myös niitä, joissa on vain yksi aikuinen.

Viime vuosina tehdyt päätökset ovat syventäneet suomalaisten eriarvoisuutta. Lapsista, vanhuksista, sairaista ja vammaisista huolen pitäminen on ollut suomalaisen yhteiskunnan tunnuspiirre, ja sitä ei saa rapauttaa. Heikkoja ja vähäosaisia tulee tukea. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa, ja mielenterveyspalveluja tarvitaan enemmän. Jokainen ihminen on arvokas ensi hetkestä viimeiseen henkäykseen.

Olen osa-aikainen yrittäjä, ja tiedän, mitä se on. Monet pienyrittäjät tekevät työtä yksin minimitulolla. Myös yrittäjillä tulee olla mahdollisuus saada työttömyyskorvausta tilanteen niin vaatiessa ilman, että yritystoiminta pitää ensin lakkauttaa.

Kukaan ei voi enää sivuuttaa tosiasioita ilmaston lämpenemisestä. Muutoksen pysäyttämiseksi on käytettävä koko keinovalikoima: innovaatiot, määrätietoiset teot ja yhteinen poliittinen tahto. Toivoa on!

Näitä asioita Kristillisdemokraatit painottavat. Siksi puolueeni on KD ja vaalipiirini Uusimaa.